Czynności wykonywane przez regułę

W poniższej tabeli wymienione zostały czynności, jakie można wykonywać po ustawieniu reguł:

Tabela 1 Czynności wykonywane przez regułę

Działanie

Rezultat

Wakacje

Wysyła automatycznie odpowiedź do nadawcy nowych przesyłek. Odpowiednia reguła może na przykład powodować odpowiedź podczas kilkudniowej nieobecności użytkownika, informując o terminie jego powrotu. Odpowiedzi są wysyłane tylko jednorazowo dla każdego nadawcy.

Usuń

Usuwa lub odrzuca przesyłkę, gdy zaistnieją warunki uruchomienia reguły. Reguła może na przykład odrzucać wszystkie przesyłki ze spotkaniami planowanymi na określony dzień tygodnia, jeśli niemożliwe jest uczestniczenie w spotkaniach w tym dniu.

Prześlij dalej

Przekazuje przesyłki do jednego lub wielu użytkowników, wskazanych w warunkach uruchomienia reguły. Jeśli na przykład użytkownik pracuje w zespole głównym, może utworzyć regułę, która będzie przekazywała zapiski ze spotkania członkom zespołu rozszerzonego.

Przenieś do folderu

Przenosi przesyłki do folderu, gdy zaistnieją warunki uruchomienia reguły. Użytkownik może na przykład ustalić przenoszenie do wspólnego folderu wszystkich przesyłek zawierających określone słowo w polu Temat.

Odpowiedz

Wysyła przygotowaną odpowiedź do nadawcy przesyłki, gdy zaistnieją warunki uruchomienia reguły. Odpowiednia reguła może na przykład powodować odpowiadanie na przychodzące przesyłki podczas kilkudniowej nieobecności użytkownika, informując o terminie jego powrotu.

Można też używać funkcji Definiowanie warunków, aby uniemożliwić wysyłanie odpowiedzi do serwerów pocztowych list dyskusyjnych i innych dużych grup.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Informacje prawne.