Uruchamianie programu GroupWise WebAccess

 1. Korzystając z przeglądarki internetowej, przejdź do adresu URL podanego przez administratora, na przykład http://serwer/gw/webacc, lub adresu IP, na przykład 155.155.11.22.

  Aby znaleźć administratora programu GroupWise, skontaktuj się z osobą, która przekazała Ci Twoją nazwę użytkownika i hasło.

 2. Na stronie logowania do programu GroupWise WebAccess wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło.

 3. (Warunkowo) W przypadku korzystania z urządzenia przenośnego, na przykład z telefonu komórkowego, wybierz pozycję Opcje, a następnie opcję Używaj podstawowego interfejsu.

  Interfejs podstawowy ma ograniczoną funkcjonalność i grafikę. Jest on przeznaczony do wykonywania najbardziej podstawowych zadań w programie GroupWise WebAccess. Aby zamknąć interfejs podstawowy, należy zamknąć wszystkie przeglądarki internetowe i ponownie uruchomić program WebAccess, a następnie usunąć zaznaczenie opcji Używaj podstawowego interfejsu.

  Aby uzyskać informacje na temat sposobu używania interfejsu podstawowego, zobacz Interfejs podstawowy programu GroupWise 18 WebAccess — skrócona instrukcja obsługi.

 4. Kliknij opcję Zaloguj.

  Otworzy się Twoja skrzynka pocztowa w programie GroupWise

  Jeśli nie możesz się zalogować, kliknij łącze Nie możesz się zalogować? na stronie logowania w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat resetowania hasła w organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Informacje prawne.